با بکارگیری گروه محصولات:

 

 

درب های اتوماتیک، درب های لولایی، تجهیزات بارگیری، مسدود کننده ها، انبارهای پرتابل، پرده های هوا

 

 

 

بکارگیری بهینه ترین و بروز ترین راهکار های لجستیکی صنعتی در راستای دستیابی به تولید ناب و سطح ایمنی استاندارد